Postens historie i billeder

billede_28_1
billede_28_2 billede_28_3 billede_28_4 billede_28_5 billede_28_6
billede_29_1 billede_30_1 billede_31_1

4 billeder fra postvæsenets historie. Øverst en langt billede, der måler 57 x 10,5 cm. incl. ramme. Detail billeder nederst af det store billede-
Derefter 3 mindre billeder, der hver måler 11 x 16 cm.
På bagsiden står følgende på de 3 små billeder:
Den ny Postgaard med trafikken ved Tiegenbroen 1911.
Postrytter fra Frederik den 5.’s tid.
Kugleposten forlader København gennem Vesterport (i Fyrrerne).
Samlet pris for alle 4 billeder: 550 kr.